česká vlajka anglická vlajka ruská vlajka
Nabídka
Rychlý kontakt

Adresa

Macharova 462
280 00 Kolín

Telefon / Fax:

+420 321 716 021 

E-mail:

francl.f@centrum.cz

Odvodňování kalů, dávkovací stanice, zahušťování upravených kalů

Firma KOLÍNSKÉ STROJÍRNY CZ, s.r.o. Kolín dodává

 • sítopásové lisy pro kontinuální odvodňování upravených kalů
 • sítopásové zahušťovače pro zahušťování přebytečných kalů
 • dávkovací stanice pro přípravu a dávkování roztoků srážedel kalů

Dále zajišťujeme dodávky a montáž

Technologie zařízení lisoven kalu na klíč

 • kalová čerpadla s regulací otáček FM
 • tlaková ostřiková čerpadla
 • kompresory
 • dopravníky odvodněných kalů
 • elektrické rozvaděče s automatikou řízení lisování kalů
 • kompletní rozvody kalu, vody, vzduchu, roztoků srážedel
 • kompletní rozvody elektroinstalace včetně el.revize
 • obslužné plošiny a ostatní potřebné doplňkové konstrukce
 • zařízení pro měření průtoku kalu
 • laboratorní zkoušky včetně stanovení druhu a typu srážedla, jeho dávkování a počáteční dodávky

Odvodňování kalů - mobilní odvodňovací stanice

Kontejnerové odvodňovací stanice

Uvedená zařízení mají široké možnosti použití, zejména

 • v komunálních čistírnách odpadních vod s kapacitou 3.000 ekvivalentních obyvatel a výše
 • v průmyslu - k odvodňování různých průmyslových a zpracovatelských kalů (např. kožedělných, potravinářských, papírenských, pivovarských, kalů z mycích linek městské hromadné dopravy aj.)
 • v zemědělství při odvodňování kejdy.

Odvodňování kalů -  popis linky pro kontinuální

Síťopásový lis umožňuje homogenizaci kalu v nádrži a současně převrácením zpracovávaného kalu rozrušovači v dlouhé gravitační zóně stroje dosahuje vyššího procenta předodvodnění. V další fázi procesu odvodnění dochází k postupnému odvodňování vysráženého kalu stlačením mezi dvěma síty v klínové zóně, následně k závěrečnému odvodňování přes odvodňovací a nakonec vysokotlaké válce. Při technologickém procesu odvodnění se z výsráženého kalu oddělí tuhá složka, tzv. kalový koláč, který se likviduje odvozem na skládku nebo kompostováním, případně se ještě dodatečně hygienizuje suchým práškovým vápnem, a tekutá složka tzv. filtrát, který odtéká k dalšímu zpracování. Výkon sítopásových lisů je v rozmezí 1 – 30m3 / hod v závislosti na druhu kalu. Dosahovaná sušina u běžných anaerobně vyhnilých kalů je 28 - 45% u aerobně stabilizovaných biologických kalů – viz. tabulka .

kal ztráta žíháním v sušině % vstupní dávka flokulantu g/kg sušina kalového koláče v %
do 50 3 – 5 26
50 - 60 5 – 7 22
nad 60 7 a více 15 - 20

Pásový lis je zhotovený z ohýbaných nebo válcovaných "U" profilů ve formě uzavřeného rámu, do kterého jsou zabudovány všechny potřebné konstrukční celky (hnací, regulační, odvodňovací, vysokotlaké a vodící válce, pohon s regulací, stírání, žlaby na odvod filtrátu, gravitační zóna, nádrže kalu, oplachy, vzduchová soustava, elektrická instalace a filtrační síta), které jsou nezbytné k zajištění efektivity procesu lisování kalů. Základní řada strojů je vyráběna v celonerezovém provedení z konstrukční oceli AISI 304.

pásové lisy

Regulaci a napínací tlak válců zabezpečuje stlačený vzduch od kompresoru. Čištění sít je řešeno tlakovou užitkovou vodou z výtoku ČOV, která jde přes filtr na ostřik filtračních pásů. Elektrický příkon pohonů je dle kapacity stroje 0,37 – 2,2 kW. Regulace pohonů variátorem nebo frekvenčním měničem umožňuje plynule měnit rychlost posuvu sít za chodu stroje.

Dávkovací stanice

Úprava kalů k odvodnění probíhá za pomoci vysokomolekulárních organických srážedel (flokulantů, polyelektrolytů), jejihž roztoky se připravují v automatických dávkovacích stanicích (chemické hospodářství). Odtud jsou připravené pracovní roztoky plynule dávkovány dávkovacím čerpadlem do kalového potrubí, kde ve statickém směšovači dochází k vysrážení kalu. Kal je k odvodňování na pásový lis dopravován vřetenovým čerpadlem s regulací množství nátoku kalu frekvenčním měničem. Celá odvodňovací linka je plně automatická a je řízená programem z technologického elektrického rozvaděče, který umožňuje provozovateli přes beznapěťové kontakty připojení a komunikaci s nadřízeným řídícím systémem.

Na základě signalizace z indukčního průtokoměru kalu má obsluha možnost sledovat okamžitý výkon linky.

Případnou poruchu chodu linky signalizuje akustická houkačka nebo světelná signalizace do velínu obsluhy.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.